1. phone48/473 211
  2. emailtitkarsag@gaboraron-ozd.edu.hu
  3. geo3600 Ózd, Bolyki főút 2.
  4. facebook

Pedagógusnap-Városi Ünnepség (ÓMI-Olvasó)

2019. június 6. Kitüntetettek az iskolánkból

Kiss Éva: lelkiismeretesen végzett szakmai és munkaközösség-vezetői munkájáért, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal összefüggően a gyermek- és ifjúságvédelem területén végzett iskolai tevékenységéért.

Tóth Tibor: lelkiismeretes, jól felkészült pedagógusi munkájáért, aki kimagasló osztályfőnöki munkát végez, tanítási órákon innovatív, nyitott az új módszerek, oktatási technikák elsajátítására, azokat sikeresen alkalmazza.

Bera Tamás: hosszú évek óta folytatott támogató munkájáért a tanulók nyelvi kompetenciájának fejlődése érdekében, akinek osztályfőnöki tevékenységét tanuló-központúság jellemzi, adminisztrációs tevékenységében kiemelkedően precíz, munkája naprakész.